SB Konsult

SB Konsult

Jeg jobber i samarbeid med Nes Bygdeservice SA som konsulent for prosjektering av mindre utslipp av sanitær. Jeg foretar befaring og utarbeidelse av tilbud og dokumenter samt alle søknader og dokumenter til kommunen i forbindelse med enten oppgradering av eksisterende utslipp eller søknad om nytt utslipp. I hovedsak anbefaler jeg Klargester minirenseanlegg som leveres av Kingspan Norge.