Slekten Jansen

Slekten Jansen

Slekten Jansen kom fra Sundals-Ryr i Sverige. I 1871 kom oldefar Olaus Janson til Norge. Det var starten på familien Jansen i Norge. Han fikk en sønn, min bestefar Olaf Marinius Jansen. Olaus hadde fire brødre, og all emigrerte til USA. I USA tok en del av slekten navnet Berggren, og det er en stor slekt som bor i Minnesota. Bestefar Olaf giftet seg med Agnes Elida Moe. Hennes familie kom fra både Dovre og Ullensaker.