Slekten Brokke

Slekten Brokke

Slekten går tilbake til sen 1600 tall, og den eldste kjente i slekten er en Tarjei Torsson Nomeland. Han hadde en sønn, Eivind Tarjeisson Nomeland, som var født i 1752 i Nomeland i Aust-Agder. Slekten bodde i Setesdalen og flyttet seg lite, bare fra gård til gård. De bodde på Uppstad og Besteland før de kom til Rysstad i Setesdal og gården Lunden i Brokke. Den hadde Niklos Tarjeisson Besteland kjøpt og hele familien flyttet dit. Der tok neste generasjon navnet Brokke som brukes som slektsnavn i dag.