Slekten fra Meløy

Slekten fra Meløy

Slekten kom egentlig fra både Fauske og Skogsholmen utenfor Dønna. Det var oldefar Anders Andreas Angell Johnsen som var født på Skogsholmen som kom til Meløy. Han hadde da kjøpt gården Engevik i 1886. De hadde 11 barn, og datteren Emilie giftet seg med Joakim Bang Jensen som var fra Skjerstad i Nordland. De fikk 6 barn, og han drev gården så lenge det var mulig. Han ble enkemann i 1962, men bodde på gården nesten helt til sin død i 1989, 95 år gammel. I dag er gården fortsatt i slektens eie, men driften er satt bort til en slektning.